ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ URL
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University www.science.cmru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Faculty of Science and Technology Chiang Rai Rajabhat University science.crru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Faculty of Science and Technology Lampang Rajabhat University arit.lpru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University sci.uru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Faculty of Science and Technology Pibulsongkram Rajabhat University science.psru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Faculty of Science and Technology Kamphaeng Phet Rajabhat University scitech.kpru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Faculty of Science and Technology Phetchaboon Rajabhat University sci.pcru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Faculty of Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University st.nsru.ac.th
ราชภัฎกลุ่มภาคกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Faculty of Science and Technology Chandrakasem Rajabhat University sci.chandra.ac.th/newsci
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Faculty of Science and Technology Phranakhon Rajabhat University www.scipnru.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Faculty of Science and Technology Dhonburi Rajabhat University sci.dru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Faculty of Science and Technology Bansomdejchaopraya Rajabhat University sci.bsru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Faculty of Science and Technology Suan Sunandha Rajabhat University sci.ssru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Faculty of Science and Technology Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage sci.vru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Faculty of Science and Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University aru.ac.th/sci
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Faculty of Science and Technology Thepsatri Rajabhat University www.tru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Faculty of Science and Technology Nakhon Pathom Rajabhat University sc.npru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Faculty of Science and Technology Kanchanaburi Rajabhat University fst.kru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Faculty of Science and Technology Muban Chombueng Rajabhat University science.mcru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Faculty of Science and Technology Phetchaburi Rajabhat University sci.pbru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Faculty of Science and Technology Rajabhat Rajanagarindra University science.rru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Faculty of Science and Technology Rambhai Barni Rajabhat University www.science.rbru.ac.th
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Faculty of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University fas.cpru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   Faculty of Science and Technology Nakhon Ratchasima Rajabhat University sciencetech.nrru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Faculty of Science and Technology Buriram Rajabhat University science.bru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Faculty of Science and Technology Surindra Rajabhat University science.srru.ac.th
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Faculty of Liberal Arts and Sciences Sisaket Rajabhat University sci.sskru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Faculty of Science and Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University www.ubru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม* Faculty of Science and Technology Rajabhat Maha Sarakham University sci.rmu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Faculty of Science and Technology Roi Et Rajabhat University ict.reru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Faculty of Science and Technology Loei Rajabhat University www.sci.lru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Faculty of Science and Technology UdonThani Rajabhat University sci.udru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Faculty of Science and Technology Sakonnakhon Rajabhat University sci.snru.ac.th
ราชภัฎกลุ่มภาคใต้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Faculty of Science and Technology Phuket Rajabhat University science.pkru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Faculty of Science and Technology Suratthani Rajabhat University sci.sru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Faculty of Science and Technology Nakhon Si Thammarat Rajabhat University sct.nstru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Faculty of Science and Technology Songkhla Rajabhat University sci.skru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Faculty of Science and Technology Yala Rajabhat University science.yru.ac.th