52778937 2561389264090831 4899480798995939328 o

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day นำโดย อาจารย์จิตติพงศ์ สังข์ทอง รองคณบดี พร้อมด้วย อ.ดร.สินีนาฏ พวงมณี อ.หาญพล มิตรวงศ์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมทำความสะอาดและเก็บขยะ ในโครงการจิตอาสา "Big Cleaning Day" ณ หาดแหลมหงา ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สื่อมัลติมีเดีย