คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม "การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Food Losses/Food Waste) และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน สำหรับผู้ประกอบการประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Food Losses/Food Waste) และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ในพื้นที่เป้าหมายภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
-------
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ สถาบันอาหาร
คุณธนาภรณ์ โทร. 0 2422 8688 ต่อ 3115 หรือ Line Official :@fic.nfi
 
307038878 406642544916179 8230161058843476890 n

สื่อมัลติมีเดีย