ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสร้าง Dashboard ออนไลน์ด้วย Google Data Studio

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสร้าง Dashboard ออนไลน์ด้วย Google Data Studio ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยนางสาวสุภาวัลย์ วิจิตร นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ และนางสาวอุไร การวิจิตร นักเอกสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรม
          ทั้งนี้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://bit.ly/3sXxiUP สมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 มิถุนายน 2565 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: นางสาวพัชรธร ศรีระสันต์ โทร. 094-3291989 หรือผ่านทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


messageImage 1653901084552

 

 

สื่อมัลติมีเดีย