คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น “Eco-Print หยิบทุนธรรมชาติ สร้างสรรค์บนผืนผ้า รุ่นที่ 2” วันที่อบรม 2-4 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Eco-Print ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน เท่านั้น 
อัตราค่าสมัครเพียง 2,400 บาท/ท่าน 
สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2565
 
ช่องทางการสมัคร >>> สมัครออนไลน์
รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ >>> https://bit.ly/3kayD6q
 
-----
สอบถามเพิ่มเติม สำนักงาน โทร. 09 4149 2487 /
ผศ.ภูริณัฐ ปลัดสงคราม 09 9126 8915
 
2 4.6.65
 
 

สื่อมัลติมีเดีย