ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "สูงวัย-ล้มเป็น ล้มแล้วไม่คุกคาม" ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สูงอายุที่สนใจ (พร้อมญาติ 1 คน) สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สูงวัย-ล้มเป็น ล้มแล้วไม่คุกคาม" โดยทีมวิทยากรจาก คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ตึกเพชรภูมิภัฏ (อาคาร 20 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโดย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รับจำนวนจำกัด เพียงรุ่นละ 25 คู่ เท่านั้น

          รุ่นที่ 1 วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

          รุ่นที่ 2 วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

 

ช่วงเวลารับสมัคร

          ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 30 เมษายน 2565 หรือ จนกว่าจะเต็มจำนวน

 

 สมัครเลย >>> https://bit.ly/31q99eY

 2

 

สื่อมัลติมีเดีย