306052034 403242308589536 6005891162644043419 n
 
          (8 กันยายน 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกทักษะการเป็นนวัตกรชุมชน โดยมี นายกิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพันธกิจสัมพันธ์ และนายวีรวัฒน์ อินทรทัต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมด้วยบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีกรรมบวชป่า” (เปลี่ยนผ้าต้นไม้) สร้างความตระหนักรักษาป่า การมีส่วนร่วมควบคู่กับความเชื่อทางศาสนา ประเพณี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่บูรณาการอย่างสมดุล ซึ่งมีนายกฤตวัชร์ ทองจินนารี และนางสาวสว่างจิต จินนารี เป็นวิทยากรในการบรรบายครั้งนี้ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผักเกษตรในชุมชน ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (ป่าชุมชนน้ำตกกะทู้)
          กิจกรรมครั้งนี้ได้นำทักษะ 4 ประการ สำหรับการเป็นวิศวกรสังคมแก่นักศึกษาแกนนำที่เข้าร่วม คือ 1.ทักษะทำงานในการเข้าร่วมกับผู้อื่น 2.ทักษะในการสื่อสาร 3.ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล และนำไปสู่ทักษะการสร้างนวัตกรรมในพื้นที่
 
รูปภาพเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

สื่อมัลติมีเดีย