รับชมย้อนหลังรายการ "วิทย์...คิดคุย"

     Ep20: "คณิตศาสตร์มีความจำเป็นและความสำคัญอย่างไร" โดย อาจารย์เจษฎา สุจริตธุระการ และอาจารย์กันตภน ขัยเสนา อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิชาเอกคณิตศาสตร์)

----------------------

>> คลิกเพื่อรับชมย้อนหลัง <<

------------

   “วิทย์...คิดคุย” รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต คลื่น FM 96.75 MHz. ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.01 - 09.00 น. และร่วมรับชมได้ทาง  
 
 
 
 
EP20.1
 
EP20.2
 
EP20