รับชมย้อนหลังรายการ "วิทย์...คิดคุย"

     Ep19: "มหัศจรรย์พันธุ์หอย" โดย อาจารย์สายสนิท พงศ์สุวรรณ และ ผศ.ดร.ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิชาเอกชีววิทยา)

----------------------

>> คลิกเพื่อรับชมย้อนหลัง <<

------------

   “วิทย์...คิดคุย” รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต คลื่น FM 96.75 MHz. ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.01 - 09.00 น. และร่วมรับชมได้ทาง  
 
 
 
 
EP19.1
 
EP19.2
 
ep19