รับชมย้อนหลังรายการ "วิทย์...คิดคุย"

     Ep18: "หลาดรักษ์เล Save underwater World" โดย อาจารย์อัครพล บุตรสุริย์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิชาเอกเคมี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณศาสวัส หลิมพานิชย์ นายกสโมสรโรตารี เหมืองแร่ ภูเก็ต และ คุณฐกฤต บุตรรุ่งโรจน์ อดีตนายกสโมสรโรตารี ภูเก็ตเซ้าท์ ที่ปรึกษาในการก่อตั้งสโมสรโรตารี เหมืองแร่ ภูเก็ต

----------------------

>> คลิกเพื่อรับชมย้อนหลัง <<

------------

   “วิทย์...คิดคุย” รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต คลื่น FM 96.75 MHz. ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.01 - 09.00 น. และร่วมรับชมได้ทาง  
 
 
 
 EP18.1
 
EP18.2
 
EP18