รับชมย้อนหลังรายการ "วิทย์...คิดคุย"

     Ep17: "สนทนาภาษา CPI" โดย อาจารย์อภิวัฒน์ ศรศักดา ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ชุติมา ช้างพุ่ม อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (วิชาเอกผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์/วิชาเอกนวัตกรรมแฟชั่นสิ่งทอ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

----------------------

>> คลิกเพื่อรับชมย้อนหลัง <<

------------

   “วิทย์...คิดคุย” รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต คลื่น FM 96.75 MHz. ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.01 - 09.00 น. และร่วมรับชมได้ทาง  
 
 
 
EP17.1
 
EP17.2
 
EP17