รับชมย้อนหลังรายการ "วิทย์...คิดคุย"

    Ep15: "U2T for BCG By SCI & TECH (ต.ป่ากอ /ต.เขาใหญ่ /ต.คุระ)" โดย ผศ.ดร.ป ปัทมา เหมาชูเกียรติกุล ดร.ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์ ดร.ณัฎฐพงศ์ ถือดำ ดร.ฐิตติมา ธัญญานิติ รศ.ดร.สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์ และผศ.นิติญา สังขนันท์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

----------------------

>> คลิกเพื่อรับชมย้อนหลัง <<

------------

   “วิทย์...คิดคุย” รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต คลื่น FM 96.75 MHz. ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.01 - 09.00 น. และร่วมรับชมได้ทาง  
 
 
EP15.0
 
EP15.1
 
EP15.2
 
EP15.3
 
EP15.4
 
EP15