รับชมย้อนหลังรายการ "วิทย์...คิดคุย"

     Ep16: "ก้าวสู่ Chief Engineer" โดย ดร.สมศักดิ์ ลิ่มวงศกร นางสาวสิรินญา จันทร์ศักดิ์สูง ผศ.จารุวรรณ พรหมเงิน และผศ.หาญพล มิตรวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

----------------------

>> คลิกเพื่อรับชมย้อนหลัง <<

------------

   “วิทย์...คิดคุย” รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต คลื่น FM 96.75 MHz. ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.01 - 09.00 น. และร่วมรับชมได้ทาง  
 
 
 
EP16.1
 
EP.16.2
 
EP16