รับชมย้อนหลังรายการ "วิทย์...คิดคุย"

     Ep14: "เคมีกัญ (Chemistry of Cannabis)" โดย ดร.สมพงศ์ บุญศรี และ ดร.อับดุลวาหาบ สาแล๊ะ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แลคณิตศาสตร์ (วิชาเอกเคมี)

----------------------

>> คลิกเพื่อรับชมย้อนหลัง <<

------------

   “วิทย์...คิดคุย” รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต คลื่น FM 96.75 MHz. ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.01 - 09.00 น. และร่วมรับชมได้ทาง  
 
EP14.1
 EP14.2
 
EP14