Logo small science2017

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เม้าส์ปากกาสําหรับงานสร้างสรรค์ ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะ

--- รายละเอียด---

 

 

สื่อมัลติมีเดีย