Logo small science2017

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุจัดโครงการธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากกระเจี๊ยบเขียว จำนวน 30 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะ

--- รายละเอียด---

 

 

สื่อมัลติมีเดีย