Logo small science2017

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุจัดกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการ นวัตกรรมเพื่อชุมชน จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะ

--- รายละเอียด---

 

 

สื่อมัลติมีเดีย