Logo small science2017

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เจลเซรั่มจากลูกฉิ่ง จำนวน 19 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะ

--- รายละเอียด---

 

 

สื่อมัลติมีเดีย