Logo small science2017

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย. 2564 จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ

--- รายละเอียด---

 

 

สื่อมัลติมีเดีย