Logo small science2017

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการ นวัตกรรมเพื่อชุมชุน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

--- รายละเอียด---

 

 

สื่อมัลติมีเดีย