Logo small science2017

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารสำหรับเดินไปราชการเพื่อบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
ณ พื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา ในระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. 2564 จำนวน 1 คัน
โดยวิธีเฉพาะเจาะ
จง

--- รายละเอียด---

 

 

สื่อมัลติมีเดีย