Logo small science2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 จำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง