Logo small science2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม สู้งาน จิตอาสา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง