Logo small science2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาศักยภาพฯสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง