Logo small science2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง