Logo small science2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง