Logo small science2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำหรับการเรียนการอสนสาขาิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง