Logo small science2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาบริหารจัดการ ชุมชน ผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง