Logo small science2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์และทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง