Logo small science2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง