คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลัก ระดับนานาชาติ งาน WICC เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ควบคุมโดยนางสาวภคมน กุลนุวงศ์ และ นางสาวกมลวรรณ สุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการแข่งขันดังกล่าว นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับรางวัล ดังนี้

  1. การแข่งขันทำอาหารริมทางและบรรจุภัณฑ์ ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ นายธนกร ทนน้ำ นศ.คก.601
  2. การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ นายสราวุฒิ คุ้มตัว นศ.คก.612
  3. การแข่งขันทำอาหารตะวันออกผสมผสานอาหารตะวันตก ชุดฟรีสไตล์ ประเภททีม 3 คน ได้รับเหรียญทองแดง ได้แก่ นายเขมทัต อรรถธรรม นายรัตตพงศ์ ทองเครือ และนางสาวซุนนียะห์ คาลเคน นศ.คก.611
  4. การแข่งขันทำอาหารไทยชาววัง ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ นายธนดล เทียมทัน นศ.คก.612

83990859 1383549331816293 3936074314008231936 n

84108397 1383548921816334 6783638576149037056 n

84159144 1383549165149643 6765840158659969024 n

84606448 1383549465149613 6785947662236516352 n

84610843 1383549218482971 8531827326617387008 n

84687035 1383549498482943 3515354740919631872 n

84283007 1383549015149658 2881366582473261056 n

84586351 1383555505149009 7750316726704668672 n

84756976 1383549265149633 2659743924947517440 n

สื่อมัลติมีเดีย