เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เข้ารับมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำหรับการรับมอบโล่ในครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อขอบคุณหน่วยงานที่ได้อุทิศเวลาอันมีค่าร่วมจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์แก่เด็ก เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา ให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรมมาโดยตลอด  ซึ่งในปีนี้ (ปี 2562) ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ก็ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สื่อมัลติมีเดีย