IMG 25620429 132059

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการประชุมปฏิบัติการ โครงการทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรม The Waters เขาหลัก จังหวัดพังงา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ  สำหรับโครงการในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำหรับวันแรกของโครงการ ได้รับเกียรติจาก  เรือเอกสุพล สายทองพร้อมคณะ เป็นวิทยากรในกิจกรรม  โดยแบ่งการทำกิจกรรมกลุ่ม "การสร้างทีมงานคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน"  

 IMG 25620429 165015

 IMG 25620429 165801

 IMG 25620429 165824

IMG 25620429 165848

IMG 25620429 170137

IMG 25620429 170146

IMG 25620429 170309

สื่อมัลติมีเดีย