เมื่อวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย นายกิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี นางสาวอนิตทยา กังแฮ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางแสงระวี ณ พัทลุง อาจารย์จากสาขาคหกรรม นางสาวสิรินญา จันทร์ศักดิ์สูง อาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ และนางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณา เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค กลุ่มภาคใต้ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

 

51649276 626311974471383 7277736218085818368 o

 

51579802 626312131138034 8366207598067712000 n

 

51552818 626312011138046 3999626348086689792 o

 

51723285 626312211138026 3921525219667214336 n

 

51571794 626311937804720 434137141115617280 o

 

51769741 626311891138058 8591812987356971008 o

สื่อมัลติมีเดีย