เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒนประชา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมี คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 130 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2562 ณ อาคารเพชรภูมิภัฏ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดในยาง พิพิธภัณฑ์สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต

 

53807507 2573355799560844 1154518051324952576 o

 

53257572 2573356102894147 8899115973240422400 o

 

53797752 2573355929560831 5138503837916594176 o

 

53926336 2573356092894148 1057731113633447936 o

 

54525353 2573355852894172 4342410569903505408 o

 

53257572 2573356162894141 5264364938243080192 o

 

53625529 2573356252894132 1160696838521618432 o