สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่บัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ผู้ประกอบอาหารระดับมืออาชีพ โดยศูนย์ทดสอบผู้ประกอบอาหารไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 34 คน ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้รับเกียรติจากผศ.ปวารณา อัจริยะบุตร รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดพิธี ขอบคุณคณะกรรมการการทดสอบจากสมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต ควบคุมโดยคณะกรรมการจากสภาบันฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ขอบคุณอาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทุกคนที่ร่วมกันจัดโครงการดีๆเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 

45424016 1040327576138472 3243349544326397952 n

 

45380275 1040327946138435 2338305115066204160 n

 

45312691 1040328049471758 8978281330131337216 n

 

45299905 1040328389471724 1313262842903789568 n

 

45432086 1040327252805171 7450291429760303104 n

 

45322461 1040327272805169 6430476635308294144 n

สื่อมัลติมีเดีย