เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เข้าพบผู้บริหาร คณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

45306212 2485509901678768 7497805484724846592 n

 

45232403 2485509698345455 4503928737829486592 n

 

45224380 2485509691678789 3722282696123088896 n

 

45220890 2485509885012103 3912567846328074240 n

สื่อมัลติมีเดีย