เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวารณา อัจฉริยบุตร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์จิตติพงศ์ สังข์ทอง อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ อาจารย์อนันต์ สันติอมรทัต ร่วมต้อนรับคณาจารย์และชุมชน จาก คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง) ในการเยี่ยมชม การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ และกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ฟาร์มแพะมณีรัตน์ อำเภอถลาง ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

44984856 2483631578533267 4595825692045737984 o

 

44990455 2483630628533362 8907128281975750656 o

 

45129541 2483631298533295 8119291465818963968 o

 

45006864 2483631628533262 7343061055750275072 o

 

44998624 2483631408533284 2890355991973462016 o

 

45087770 2483630968533328 180277464088444928 o

สื่อมัลติมีเดีย