เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานเปิดในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ผศ.ปวารณา อัจฉริยบุตร กล่าวรายงาน สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

36791405 2386125354950557 4960995055776038912 o

 

36725244 2386125308283895 81388672481492992 o

 

36719748 2386125168283909 1890126957060816896 o

 

36714961 2386125654950527 7620472830190157824 o

 

36714137 2386125388283887 657433289698574336 o

 

36683987 2386125128283913 2175678467620732928 o