เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2561  ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเครือข่าย 7 สถาบัน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 โดยมี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจากหลายสถาบันการศึกษาในเขตภาคใต้

33045723 2346524758910617 6481892895694520320 n

 

32955541 2346524685577291 3543994574986805248 n

 

33037478 2346524655577294 4032060609666220032 n

 

32889417 2346524718910621 6652360641593999360 n

 

32814754 2346524878910605 3841268176578936832 n

 

32815928 2346524615577298 8902661365664055296 n

สื่อมัลติมีเดีย