เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนด้วย Google Form" ระหว่างเวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ วิทยากรโดย ผศ.ดร.อนงนาฎ ไพนุพงศ์ และ อาจารย์ธนกฤษ จันทร์แสง

 

29512915 2313781752184918 47116920922185118 n

 

29541872 2313781778851582 2359943868626683698 n

 

29542374 2313781815518245 1604303732653469464 n

 

29512742 2313781695518257 3096704405772287168 n

 

29542512 2313781662184927 65134064076148533 n

 

29512327 2313781848851575 3367662897114294048 n

สื่อมัลติมีเดีย