เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา กล่าวเปิดโครงการ Phuket city of Gastronomy กิจกรรม เยาวชนสืบสายและอนุรักษ์อาหารท้องถิ่นภูเก็ต รุ่นที่ 2 โดยมีการแข่งขันผัดหมี่ฮกเกี้ยน ณ ภัตาคารบลูเอเลเฟ่น จังหวัดภูเก็ต

 

29352458 2313272778902482 453299245432446233 o

 

29662694 2313272992235794 7922734341741467130 o

 

29354534 2313273562235737 6523933739012076894 o

 

28954550 2313273132235780 4145050021247061995 o

 

28954006 2313273418902418 3108675686565903488 o

 

29351489 2313273555569071 6611408960053667233 o

 

29064427 2313273168902443 3096600947961954241 o

 

28947893 2313273692235724 4139280990556619266 o

 

29060621 2313274225569004 7710270821217552929 o

 

29064304 2313273632235730 6505318562540255253 o

 

29060115 2313278545568572 45342978211779394 o

 

29064396 2313278812235212 8012332483762458766 o

สื่อมัลติมีเดีย