เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      นำโดย ดร.สินีนาฏ พวงมณี และอาจารย์สุธาทอง หอมยา อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์แก่นักศึกษาจากการเรียนรู้ในท้องถิ่น ณ มณีรัตน์ ฟาร์มแพะแอนด์โฮมสเตย์ ตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

 

29060106 1550771345040531 6249604997871025202 o

 

28953947 1550771338373865 1641276162914538779 o

 

28827730 1550771331707199 7369874996043224787 o

สื่อมัลติมีเดีย