เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุม การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานและการดำเนินงานของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ นำโดย                       อ.จิตติพงศ์ สังข์ทอง รองคณบดี และ ดร.อนิตทยา กังแฮ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

29511850 2311083135788113 8721352001323008 o

 

29511432 2311083312454762 5810015403346231296 o

 

29497321 2311083405788086 3443717942007562240 n

 

29495898 2311083125788114 7819327191769939968 o

 

29472923 2311083262454767 948160592332455936 o

สื่อมัลติมีเดีย