เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายอาเซียน ครั้งที่ 3    และได้รับเกียรติจาก นายภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ดร.ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับโครงการนี้มีนักศึกษา คณาอาจารย์จากต่างประเทศ นักศึกษาจากจังหวัดต่างๆ และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเข้าร่วม สำหรับค่ายอาเซียน ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสถานที่ภายในจังหวัดภูเก็ต

 

29496081 2310906192472474 631761278032936960 n

 

29497264 2310906119139148 5303505340283748352 n

 

29351612 2312903308939429 1896373640352875065 o

 

29060397 2312903072272786 558851861484512297 o

 

28954361 2312903068939453 8516474417426670782 o

 

28954337 2312904035606023 219182325483703140 o

 

28947914 2312903775606049 144143928322439044 o

 

29351750 2312903918939368 6597552017826162962 o

 

29063918 2312904208939339 7648518400135187956 o

 

29665003 2312903638939396 7965670563900631412 o

 

29352114 2312903658939394 4085591199342092418 o

 

28828565 2312902285606198 2002993307364448319 o

 

 

สื่อมัลติมีเดีย