เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

29357003 2308370122726081 587837820022816768 o

 

29313494 2308372539392506 7132272526243135488 o

 

29388550 2308372736059153 6116728385277263872 o

 

29342655 2308372852725808 9053820506263781376 o

 

29314270 2308372939392466 8528161413116461056 o

 

29313482 2308372689392491 7153209357939769344 o

 

29313824 2308372959392464 6065681277330128896 o

 

29356166 2308373082725785 8023135033621479424 o

 

29340097 2308373109392449 6460413158656835584 o

 

29356233 2308372529392507 95284515181690880 o

สื่อมัลติมีเดีย