เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2561  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ "ค่ายวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับ คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำหรับโครงการที่จัดจะเน้นกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ การดำน้ำตื้นดูปะการัง การศึกษาแพลงก์ตอน การสำรวจระบบนิเวศในป่า และกิจกรรม Walk Rally Aquarium ซึ่งโครงการ ฯ ดังกล่าวกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Aquarium และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง)

 

28515048 2299138563649237 483648139938421912 o

 

28700669 2299138540315906 2348818780370978254 o

 

28514788 2299138453649248 3936512590466080257 o

 

28514329 2299138443649249 2387351470347660496 o

 

28619225 2299139376982489 1813705985744783969 o

 

28514777 2299139000315860 3463419288718890458 o

 

28783324 2301357213427372 7055058647872700416 n

 

28783076 2301358496760577 1756045980819521536 n

 

28685589 2301358406760586 9164712095080513536 n

 

28685523 2301356930094067 910424593057972224 n

 

28661215 2300041590225601 2894519082953226501 n

 

28660286 2301358170093943 8734543027005030400 n

 

28575575 2300041046892322 1586067281493659286 n

 

28660599 2301358470093913 25153213976018944 n

 

28577925 2301357300094030 5928923724714606592 n

 

28783155 2301360016760425 3180230911102812160 n

สื่อมัลติมีเดีย