เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีภูเก็ต ในงาน “ตรุษจีน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 19” ณ บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  นำโดยรองคณบดี อาจารย์จิตติพงศ์ สังข์ทอง และอาจารย์ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา ร่วมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ สาธิตการทำ “ส้มตำภูเก็ต” และให้บริการชิมฟรี ! ตลอดงาน 

 

IMG 3451

 

IMG 3430

 

IMG 3462

 

IMG 3466

 

IMG 3469

 

IMG 3475

 

IMG 3477

 

IMG 3525

 

IMG 3529

 

IMG 3530

 

IMG 3513

สื่อมัลติมีเดีย