เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 นายนฤพนธ์ สุขสวัสดิ์ ตัวแทนจากเทศบาลตำบลรัษฎา       ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อขอรับการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน นำโดย ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม รองคณบดี ร่วมด้วย นายวีรวัฒน์ อินทรทัต ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ณ ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

26961885 2266694553560305 8097062569006781969 o

 

26840951 2266694556893638 9193269240450173517 o