เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ทางวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โดยมี ผศ.วิไล พินโยภรณ์ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นายมนตรี พรพล ผู้อำนวยการ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจน ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะครู ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมพรหมเทพ อาคารอำนวยการ

สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากความต้องการยกระดับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯของทั้งสองสถาบัน ซึ่งเล็งเห็นว่าเป็นศาสตร์แขนงสำคัญที่ตอบโจทย์กระแสสังคมในปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ ขับเคลื่อนประเทศ ในการนี้ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากร นักศึกษา สถานที่ และเครื่องมือที่ทันสมัย ต้องการสนับสนุน แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงด้านการสอน การวิจัย การเสวนา และการจัดกิจกรรมร่วมกับระหว่างสองสถาบัน โดยเฉพาะ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ นับเป็นโรงเรียนที่มีความก้าวหน้าทั้งด้านนโยบาย และคุณภาพของโปรแกรมการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายหลังการ MOU เชื่อมั่นว่าผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดคือนักศึกษา และนักเรียนที่จะสามารถยกระดับความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์เพื่อการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

 

25587209 1678259142232358 5189473889745964121 o

 

25586881 1678258535565752 5868163987585126166 o

 

25532286 1678258538899085 7233014385748807555 o

 

25487349 1678259145565691 7338804623222541468 o

 

25532148 1678258708899068 4818602362129029046 o

 

25586856 1678258702232402 5521468973957918616 o

สื่อมัลติมีเดีย